אודות המינהלחבר צוות
שטרית דורית  מנהלת המינהל הקהילתי
דוא"ל
טלפון02-6734237