אודות המינהלחבר צוות
אלעד גולדנברג  מנהל המינהל הקהילתי
דוא"ל
טלפון02-6734237