אודות המינהלחבר צוות
איגרא ישראל  נציג שכונת בקעה
דוא"ל
טלפון050-7541414

נציג שכונת בקעה במנהל, יו"ר ועדת כספים, יו"ר הפורום האורבני של בקעה ומתאם הפורומים האורבנים של בקעה רבתי.
כלכלן, יועץ פיננסי, פעיל ציבורית בכמה עמותות. עזריאלי -המכללה האקדמית טכנולוגית בירושלים, החויה הישראלית של הסוכנות היהודית. חבר בועדה לנושאי כלכלה ושוק ההון של המרכז לאתיקה, משכנות שאננים בירושלים.
תושב השכונה מעל 30 שנה.
נושאי פעילות מרכזיים: תכנון אורבני, פארק המסילה, תחבורה, תקצוב ושיפור השכונה.
איגרא ישראל