אודות המינהלחבר צוות
רג'ואן גלית  נציגת שכונת ארנונה
דוא"ל
טלפון054-6660169

עיצוב פנים והפקות אירועים
מתנדבת שנים רבות בעשייה למען הקהילה, היתה חברה בעמותת המתנדבים של שק״ל, יו״ר ועד הורים בגימנסיה העברית.
רואה חשיבות רבה בעשיית המנהל הקהילתי בכלל וייצוג שכונת ארנונה בפרט כדי לחבר את השכונה למנהל ולקדם את צרכיה.
נשואה + 3 בנים
רג