אודות המינהלחבר צוות
מאיר-אפשטיין דוד  נציג שכונות צפון תלפיות ואבו-תור
דוא"ל
טלפון054-4872262

נציג אבו תור וצפון תלפיות ויו"ר ועדת תכנון, ועדת התחדשות עירונית והועדה לגיוס משאבים של הנהלת המינהל הקהילתי בקעה רבתי.
מעוניין, במיוחד, לפתח מערכת יחסי שכנות בין האוכלוסייה היהודית והערבית של אבו תור.
בעל חברת ייעוץ Israelgrant.com.
מתמחה בסיוע לעמותות ישראליות בגיוס כספים מקרנות ידידים, חברות, אירועים ובאמצעות האינטרנט.
מאיר-אפשטיין דוד