אודות המינהלחבר צוות
תורג'מן יצחק  נציג שכונת מקור חיים
דוא"ל
טלפון02-6734237

פנסיונר של בזק. יקיר ירושלים. מבקש לקדם נושאים כגון שיפור חזות השכונה, דאגה לאוכלוסייה המבוגרת, ניקיון, פיתוח וביטחון - גני משחקים והפארקים בשכונה.
נשוי + 4
תורג