אודות המינהלחבר צוות
עדה שוויגר  נציגה מטעם מינהל פנאי בעיריית ירושלים
דוא"ל
טלפון

 
מנהלת המחלקה למחקר ופיתוח באגף חברה. מנהלת מדור שכונות באתר האינטרנט של העירייה. אחראית על העברת תמיכות הרשות המקומית למינהלים קהילתיים בעיר.