אודות המינהלחבר צוות
טליה פוזן  מנהלת מחלקת הרווחה
דוא"ל
טלפון02-6713390