אודות המינהלחבר צוות
סממה אריאל  מנהלת תחום העלייה | Alya Department Director
דוא"ל
טלפון02-6722474