חוגים

 

חוגי ספורט

שם החוג

כיתה

יום

שעות

עלות החוג

חיזוק יכולות

חדש!

אקדמיה לכדורגל!

(בארנונה)

גן חובה-א'

ראשון

16:30-17:15

תשלום ראשון בסך  265 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 195 ₪

סה"כ שנתי 2,020 ₪

 • חיזוק כישורים חברתיים ועבודת צוות
 • פיתוח ביטחון עצמי, יכולת התמדה
 • נחישות והתמודדות עם אתגרים
 • פיתוח יכולות פיזיות: קרדיטציה, חיזוק טונוס השרירים ומערכת           לב-ריאה

ב'-ג'

ראשון, רביעי

17:15-18:00

תשלום ראשון 305 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 235 ₪ 

סה"כ שנתי 2,420 ₪

ד'-ה-ו'

ראשון, רביעי

18:00-18:45

תשלום ראשון 305 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 235 ₪ 

סה"כ שנתי 2,420 ₪

כדורגל

 

גן חובה

שלישי

16:30-17:15

תשלום ראשון בסך  265 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 195 ₪

סה"כ שנתי 2,020 ₪

 • חיזוק הכישורים חברתיים ועבודת צוות

 

 • פיתוח ביטחון עצמי, יכולת התמדה

 

 

 • נחישות והתמודדות עם אתגרים

 

 • פיתוח יכולות פיזיות: קרדיטציה, חיזוק טונוס השרירים ומערכת           לב-ריאה

 

א' – ב'

שלישי

17:15-18:00

תשלום ראשון בסך  265 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 195 ₪

סה"כ שנתי 2,020 ₪

ב' – ג'

שני, חמישי

17:00-17:45

תשלום ראשון 305 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 235 ₪ 

סה"כ שנתי 2,420 ₪

ד'

שני, חמישי

16:15-17:00

תשלום ראשון 305 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 235 ₪ 

סה"כ שנתי 2,420 ₪

ה'

שני, חמישי

17:45-18:30

תשלום ראשון 305 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 235 ₪ 

סה"כ שנתי 2,420 ₪

ו'

שני, חמישי

18:30-19:15

תשלום ראשון 305 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 235 ₪ 

סה"כ שנתי 2,420 ₪

ז'-ח'

שני, חמישי

19:15-20:00

תשלום ראשון 305 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 235 ₪ 

סה"כ שנתי 2,420 ₪

בנות א'-ו

רביעי

16:15-17:00

תשלום ראשון בסך  265 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 195 ₪

סה"כ שנתי 2,020 ₪

 

 

 

בית ספר לכדורסל

 

 

 

 

 

גן חובה – א'

ראשון,  רביעי

16:00-17:00

תשלום ראשון בסך 295 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 225 ₪

סה"כ שנתי 2,320 ₪

 • פתרון בעיות והתמודדות עם מצבי לחץ בזמן אמת

 

 • פיתוח עבודת צוות ואחריות אישית בפרט

 

 • פיתוח יכולות פיזיות: יציבות, קואורדינציה, מוטוריקה גסה, חיזוק טונוס השירים ומערכת לב ריאה.
 • פתרון בעיות והתמודדות עם מצבי לחץ בזמן אמת

 

 • פיתוח עבודת צוות ואחריות אישית בפרט

ב' - ג'

ראשון, רביעי

17:00-18:00

תשלום ראשון בסך 295 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 225 ₪

סה"כ שנתי 2,320 ₪

ג' – ד'

ראשון,  רביעי

18:00-19:00

תשלום ראשון בסך 295 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 225 ₪

סה"כ שנתי 2,320 ₪

ה' – ו'

ראשון, רביעי

19:00-20:00

תשלום ראשון בסך 295 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 225 ₪

סה"כ שנתי 2,320 ₪

כדורסל יצוגי

ה+ו' לפי חלוקת הפועל ירושלים

יתבצע תשלום נוסף

ראשון

שני

שלישי

רביעי או

חמישי

שישי

משתנה בהתאם לקבוצה. בתיאום עם הפועל י"ם

תשלום ראשון בסך 520 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 450 ₪

סה"כ שנתי 4,570 ₪

טאקוואנדו

 

יתבצע תשלום חד פעמי נוסף

 

גן חובה,

 א'-ב'

שני

16:15-17:00

תשלום ראשון בסך  270 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 200 ₪

סה"כ שנתי 2,070 ₪

 • שיפור הביטחון העצמי
 • פיתוח פונקציות ניהוליות: שיפור יכולת ריכוז, תכנון וביצוע
 • פיתוח  מוטוריקה גסה,  יציבות וקואורדינציה
 • הקניית כלים של הגנה עצמית

ג' – ד' – ה'

שני

17:00-18:00

תשלום ראשון בסך  290 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 220 ₪

סה"כ שנתי 2,270 ₪

נוער  ו' +

שני

18:00-19:30

תשלום ראשון בסך 310 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 240 ₪

סה"כ שנתי 2,470 ₪

 

 

 

 

קפוארה

 

 

 

 

 

קפוארה

ב' – ד'

רביעי

17:00-16:10

תשלום ראשון בסך  265 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 195 ₪

סה"כ שנתי 2,020 ₪

 • חיזוק כישורים חברתיים, ועבודת צוות
 • פיתוח פונקציות ניהוליות: שיפור יכולת ריכוז, תכנון וביצוע
 • פיתוח  מוטוריקה גסה,  יציבות וקואורדינציה

גן חובה - א'

רביעי

17:00-17:45

תשלום ראשון בסך  265 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 195 ₪

סה"כ שנתי 2,020 ₪

ה' + מתקדמים

רביעי

 

18:00-19:00

 

תשלום ראשון בסך  265 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 195 ₪

סה"כ שנתי 2,020 ₪

בוגרים

רביעי

 

18:00-19:00

20:00-21:00

תשלום ראשון בסך  305 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 235 ₪

סה"כ שנתי 2,420 ₪

 

ג'ודו

 

 

 

קדם וגן חובה (4-5)

חמישי

17:00-17:45

תשלום ראשון בסך  255 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 185 ₪

סה"כ שנתי 1,920₪

 • שיפור הביטחון העצמי

 

 

 • פיתוח פונקציות ניהוליות: שיפור יכולת ריכוז, תכנון וביצוע ומשמעת עצמית

 

 • פיתוח  מוטוריקה גסה,  יציבות וקואורדינציה

גן חובה – א' (5-6) 

שני

17:00-17:45

תשלום ראשון בסך  255 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 185 ₪

סה"כ שנתי 1,920₪

א' –ב'

שני

17:45-18:30

תשלום ראשון בסך  255 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 185 ₪

סה"כ שנתי 1,920₪

ב'

חמישי

17:45-18:30

תשלום ראשון בסך  255 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 185 ₪

סה"כ שנתי 1,920₪

ג'-ד'-ה

שני, חמישי

18:30-19:15

תשלום ראשון בסך  360 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 290₪

סה"כ שנתי 2,970₪

ו'-ז'-ח'

שני,  חמישי

19:15-20:15

תשלום ראשון בסך  360 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 290 ₪

סה"כ שנתי 2,970 ₪

חדש!

רוגבי

ב'-ד'

ה'-ו'

ז'-ח'-ט'

 

שני

 

16:15-17:15

17:15-18.30

18:30-20:00

תשלום ראשון בסך  255 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 185 ₪

סה"כ שנתי 1,920₪

 • משחק המשלב מחשבה ויכולת פיזית קבוצתית ומנהיגות,
 • מתאים לכולם לא משנה גובה או משקל
 • יש דגש על ערכים של כבוד הדדי

 

 

 

 

ג'אז

 

 

 

 

 

 

 

ג'אז

להקה צעירה

ב' – ד'

באישור המדריכה

חמישי

16:15-17:00

תשלום ראשון בסך  265 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 195 ₪

סה"כ שנתי 2,020 ₪

 • חיזוק כשורים חברתיים
 • פיתוח  מוטוריקה גסה,   יציבות וקואורדינציה
 • חיזוק הכישורים של התמצאות במרחב ותנועה במרחב

גן חובה וכיתה א'

שלישי

17:00-17:45

תשלום ראשון בסך  265 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 195 ₪

סה"כ שנתי 2,020 ₪ ₪

 

ב'  - ד'

 

 

שלישי

 

16:15-17:00

 

 

תשלום ראשון בסך  265 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 195 ₪

סה"כ שנתי 2,020 ₪ ₪

ה-ו'

חמישי

17:00-17:45

תשלום ראשון בסך  265 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 195 ₪

סה"כ שנתי 2,020 ₪ ₪

 

בלט ותנועה

 

גילאי  3-4

 

ראשון

 

16:45-17:30

תשלום ראשון בסך  265 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 195 ₪

סה"כ שנתי 2,020 ₪  ₪

 • שיפור הביטחון העצמי
 • חיזוק כישורים חברתיים
 • פיתוח  מוטוריקה גסה,   יציבות וקואורדינציה
 • חיזוק כישורים של התמצאות ותנועה במרחב

גילאי  5-6

ראשון

17:30-18:15

תשלום ראשון בסך  265 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 195 ₪

סה"כ שנתי 2,020 ₪  ₪

א'-ג'

ראשון

16:00-16:45

תשלום ראשון בסך  265 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 195 ₪

סה"כ שנתי 2,020 ₪  ₪

התעמלות קרקע

יתבצע תשלום חד פעמי נוסף לספורט הישגי

גילאי 3-4

ראשון

17:00-17:45

תשלום ראשון בסך  265 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 195 ₪

סה"כ שנתי 2,020 ₪

 • שיפור הביטחון והדימוי העצמי

 

 • פיתוח  מוטוריקה גסה, יציבה נכונה, וקואורדינציה

 

 • חיזוק הביטחון ובניית דימוי העצמי

 

 • ג'

ראשון

ורביעי

16:15-17:00

תשלום ראשון בסך  300 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 230 ₪

סה"כ שנתי 2,370  ₪

נבחרת צעירה

ראשון

רביעי

17:00-18:00

תשלום ראשון בסך  345 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 275 ₪

סה"כ שנתי 2,820 ₪

נבחרת בוגרת

ראשון,

רביעי

17:45-19:00

 

תשלום ראשון בסך  345 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 275 ₪

סה"כ שנתי 2,820 ₪

תוספת לנבחרת הבוגרת

ראשון או רביעי

17:00-17:45

65 ₪ לכל חודש

היפ הופ וריקודי רחוב למתחילים

12 +

חמישי

17:45-18:30

תשלום ראשון בסך  265 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 195 ₪

סה"כ שנתי 2,020 ₪

 • חיזוק הביטחון העצמי
 • בניית דימוי גוף חיובי ויכולות פיזיות
 • שיפור קואורדינציה וטונוס השרירים

 

 

 

בייסבול

 

 

 

 

 

בייסבול

4-6

ראשון

16:30-17:30

תשלום ראשון בסך  200 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 130 ₪

סה"כ שנתי 1,370 ₪

 • חיזוק כישורים חברתיים  וכישורים של עבודת צוות
 • פיתוח  מוטוריקה גסה,   יציבה נכונה וקואורדינציה

 

 

 • חיזוק כישורים של התמצאות ותנועה במרחב

7-9

רביעי

17:00-18:15

תשלום ראשון בסך  260 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 190 ₪

סה"כ שנתי 1,970 ₪

10-12

רביעי

18:30-20:00

תשלום ראשון בסך  275 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 205 ₪

סה"כ שנתי 2,120 ₪

12-14

ראשון

20:00-21:30

תשלום ראשון בסך  280 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 210 ₪

סה"כ שנתי 2,170 ₪

15-17

ראשון

20:00-21:30

תשלום ראשון בסך  290 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 220 ₪

סה"כ שנתי 2,270 ₪

כדורגל נשים

הפועל קטמון ירושלים

נערות ונשים

ראשון

20:30-22:00

תשלום ראשון בסך  230 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 160 ₪

סה"כ שנתי 1,670 ₪

 • פיתוח יכולות כוח, סיבולת לב ריאה
 • שיפור הבטחון העצמי
 • חיזוק כישורים חברתיים
 • חיזוק שרירי הגוף

חדש!

קרב מגע

Mk7

 

יהיה תשלום  חד פעמי נוסף לפעילות

גן חובה – א'

שלישי

17:00-17:45

תשלום ראשון בסך  260 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 190 ₪

סה"כ שנתי 1,970 ₪

 • חיזוק כישורים של התמצאות ותנועה במרחב
 • שיפור הביטחון העצמי
 • פיתוח מוטוריקה עדינה, גסה
 • פיתוח יציבות וקואורדינציה
 • פיתוח פונקציות ניהוליות: שיפור יכולת ריכוז, תכנון וביצוע ומשמעת עצמית

א' – ב'

שלישי

16:15-17:00

תשלום ראשון בסך  260 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 190 ₪

סה"כ שנתי 1,970 ₪

ג'+

שלישי

17:45-18:30

תשלום ראשון בסך  260 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 190 ₪

סה"כ שנתי 1,970 ₪

חדש!

זומבה

טרום חובה -ב'

חמישי

16:30-17:30

תשלום ראשון בסך  255 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 185 ₪

סה"כ שנתי 1,920 ₪

 • שיפור קואורדינציה ומוטוריקה
 • חוויה מוזיקאלית
 • פיתוח יכולת ההקשבה
 • חיזוק הביטחון העצמי

ג'+

חמישי

17:30-18:30

תשלום ראשון בסך  255 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 185 ₪

סה"כ שנתי 1,920 ₪

נשים

שני

20:30-21:15

תשלום ראשון בסך  255 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 185 ₪

סה"כ שנתי 1,920 ₪

 • שיפור קואורדינציה ומוטוריקה
 • חוויה מוזיקאלית וחיזוק ביטחון עצמי
 • פיתוח יכולת ההקשבה וחיטוב הגוף

חדש!

פילאטיס

נערות ונשים

ראשון

20:00-20:45

תשלום ראשון בסך  245 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 175 ₪

סה"כ שנתי 1,820 ₪

 • חיזוק וגמישות שרירי הגוף
 • שיפור היציבה וכח האיזון

 

 

 

 

חדש!

דאנס -הול

 

אירובי בסגנון חופשי ועכשווי

ז'-ט'

ראשון

19:00-19:45

תשלום ראשון בסך  255 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 185 ₪

סה"כ שנתי 1,920 ₪

 • שיפור הקואורדינציה
 • חיטוב הגוף
 • חיזוק הכישורים של התמצאות במרחב

נערות ונשים

רביעי

20:30-21:30

תשלום ראשון בסך  255 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 185 ₪

סה"כ שנתי 1,920 ₪

חדש!

ריצה וכוח

גילאי 8-14

שני

16:30-17:30

תשלום ראשון בסך  280 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 210 ₪

סה"כ שנתי 2,170 ₪

 • העצמה האישית
 • חיטוב הגוף
 • פיתוח כישורים חברתיים
 • חיזוק הביטחון העצמי

 

גילאי 14-18

שני

18:00-19:00

תשלום ראשון בסך  280 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 210 ₪

סה"כ שנתי 2,170 ₪

נערות ונשים

שני

20:30-21:30

תשלום ראשון בסך  280 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 210 ₪

סה"כ שנתי 2,170 ₪

מבוגרים מעורב

שלישי

20:30-21:30

תשלום ראשון בסך  280 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 210 ₪

סה"כ שנתי 2,170 ₪

חדש!

טניס

(ברחוב הצפירה)

גן חובה – ב'

שני

17:00-17:45

תשלום ראשון בסך  270 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 200 ₪

סה"כ שנתי 2,070 ₪

 • העלאת הביטחון והערכה עצמית
 • שיפור קואורדינציה ושיווי משקל
 • פיתוח יצירתיות ומיומנויות ספורטיביות

חדש!

יוגה

רב גילי

שלישי

19:30

תשלום ראשון בסך 255 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 185 ₪

סה"כ שנתי 1,920 ₪

 •  חיזוק הגוף והנפש
 • שחרור נפשי והרגעה
 • שיפור היציבה וחיזוק השרירים

גיל הזהב 50+

שני

10:00

תשלום ראשון בסך 255 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 185 ₪

סה"כ שנתי 1,920 ₪

 

 

 

 

 

 

חוגים כלליים לילדים  ונוער

 

שם החוג

כיתה

יום

שעות

מחיר

חיזוק יכולות

חדש!

תיאטרון ודרמה

א-ו (מחולק)

ראשון

16:45-17:30

18:15-19:45

תשלום ראשון בסך 255 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 185 ₪

סה"כ שנתי 1,920 ₪

 • שיפור הביטחון והדימוי העצמי
 • חיזוק יכולות הקשב והריכוז
 • הקניית תחושת העצמה ומסוגלות

צרפתית (למתחילים ממשפחות דוברות צרפתית)

א'-ב'

ראשון

16:30-17:15

תשלום ראשון בסך  230 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 160 ₪

סה"כ שנתי 1,670 ₪

 • Apprendre à lire et à écrire.
 • Découvrir la culture française
 • Améliorer son langage

חדש!

אנגלית יצירתית

 

חומרים בסך  250 ₪  חד פעמי

גן חובה + א'

ראשון

17:00-17:45

תשלום ראשון בסך  255 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 185 ₪

סה"כ שנתי 1,920 ₪

 • חיזוק הביטחון העצמי
 • שיפור קבלת החלטות וחשיבה יצירתית
 • שיפור מוטוריקה עדינה
 • פיתוח חשיבה ודמיון

ב'-ד'

ראשון

17:45-18:30

תשלום ראשון בסך  255 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 185 ₪

סה"כ שנתי 1,920 ₪

אנגלית יצירתית לדוברי אנגלית

 

סך 250 ₪  עבור חומרים חד פעמי

א'-ג'

ראשון

16:15-17:00

תשלום ראשון בסך  255 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 185 ₪

סה"כ שנתי 1,920 ₪

 • English speaking & reading fluency
 • Builds self-confidence Decision Making skills
 • Fine motor skills
 • Creativity & Critical thinking

ד'-ה'

ראשון

18:30-19:15

תשלום ראשון בסך  255 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 185 ₪

סה"כ שנתי 1,920 ₪

מבוכים ודרקונים

ב' –ג'

שני

18:00-19:30

תשלום ראשון בסך  265 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 195 ₪

סה"כ שנתי 2,020 ₪

 • פיתוח כושר ביטוי בעל פה ועמידה מול קהל
 • פיתוח חשיבה יצירתית ודמיון
 • פיתוח כישורים חברתיים

 

ד'-ו'

שני

16:30-18:00

תשלום ראשון בסך  265 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 195 ₪

סה"כ שנתי 2,020 ₪

ו' +

חמישי

17:00-18:30

תשלום ראשון בסך  265 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 195 ₪

סה"כ שנתי 2,020 ₪

קורס מדריכים צעירים

חמישי

18:30-20:00

תשלום ראשון בסך  265 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 195 ₪

סה"כ שנתי 2,020 ₪

 

 

 

 

 

גיבורים דיגיטליים

א-ג

ראשון

16:15-17:15

תשלום ראשון בסך  260 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 190 ₪

סה"כ שנתי  1,970 ₪

 • שיפור זיכרון
 • פיתוח חשיבה ויצירה
 • חיזוק כישורים חברתיים ויכולת פתרון בעיות

ד'-ו'

ראשון

17:15-18:15

תשלום ראשון בסך  260 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 190 ₪

סה"כ שנתי  1,970 ₪

 

חדש!

 

משחקי חשיבה, קופסה, קלפים ואסטרטגיה

ב'-י'

ראשון

18:30-20:00

תשלום ראשון בסך  260 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 190 ₪

סה"כ שנתי  1,970 ₪

 • פיתוח חשיבה יצירתית ודמיון
 • שיפור זיכרון ויכולת ריכוז
 • חיזוק כישורים חברתיים

מוכנות לכיתה א'

החל 1/11/19

גן חובה

שלישי

17:00-17:45

תשלום ראשון בסך  255 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 7 תשלומים שווים של 185 ₪

סה"כ שנתי  1,550 ₪

 • חיזוק כישורים חברתיים וביטחון עצמי
 • שיפור יכולת הריכוז
 • חיזוק פונקציות של סדר וארגון

טיסנאות

תשלום נוסף לחומרים 270  ₪

א'-ו'

שלישי

16:15-17:00

תשלום ראשון בסך  260 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 190 ₪

סה"כ שנתי  1,970 ₪

 • חיזוק כישורים חברתיים
 • פיתוח כישורים של עבודת צוות
 • שיפור הקואורדינציה

סיירות וטבע

ב'-ג'   ד'-ו'

 

ראשון

 

16:15-17:30

 

תשלום ראשון בסך  250 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 180 ₪

סה"כ שנתי  1,870  ₪

 • פיתוח כושר מנהיגות ותקשורת בין אישית
 • חיזוק הביטחון וחיזוק כישורים חברתיים ופיזיים

המדען החכם

גן חובה -ב'

שלישי

16:30-17:15

תשלום ראשון בסך  260 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 190 ₪

סה"כ שנתי 1,970  ₪

 • חיזוק כישורים חברתיים וביטחון עצמי
 • פיתוח חשיבה
 • פיתוח יצירתיות
 • חיזוק פונקציות ניהוליות של סדר וארגון וריכוז

ג'+

שלישי

16:30-17:15

תשלום ראשון בסך  260 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 190 ₪

סה"כ שנתי 1,970  ₪

 

 

אילוף כלבים בשיתוף ילדי צמי"ד

3-6

8-13

שלישי

16:30-17:15

17.30-18.15

תשלום ראשון בסך  300 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 240 ₪

סה"כ שנתי  2,470 ₪

עבודה עם בע"ח מעניקה לילד שלווה, ביטחון ובד בבד יוצרת תקשורת בין אישית עם  בע"ח ואף חשוב לא פחות, עם שאר ילדי הקבוצה. מעניקים ומקבלים אהבה.

קולנוע – צמי"ד

18 ומעלה

שני

18:30-19:30

תשלום ראשון בסך  265 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 195 ₪

סה"כ שנתי 2,020 ₪

 • פיתוח יצירתיות
 • פיתוח חשיבה ויצירה
 • חיזוק ביטחון עצמי
 • יכולת לפתרון

 

 

15-18

שני

17:30-18:15

תשלום ראשון בסך  265 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 195 ₪

סה"כ שנתי 2,020 ₪

קולנוע  – אחים לילדי צמי"ד

ג' – ו'

שני

16:30-17:15

תשלום ראשון בסך  265 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 195 ₪

סה"כ שנתי 2,020 ₪

רעים לאוכלוסיית צמי"ד

נוער

גילאי 13-16

רביעי

16:30-18:00

בתיאום עם הרכזת

 • פיתוח מיומנויות חברתיות
 • הרחבת המעגל החברתי
 • חיזוק ביטחון עצמי

 

בוגרים גילאי 19-24

רביעי

18:15-19:45

בתיאום עם הרכזת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אומנויות לילדים ונוער

 

שם החוג

כיתה

יום

שעות

מחיר חודשי

חיזוק יכולות

אומנות הבישול

 

גן חובה – ב'

ראשון

16:30-17:15

תשלום ראשון בסך  260 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 190 ₪

סה"כ שנתי 1,970 ₪  

 • פיתוח חשיבה יצירתית
 • חיזוק הביטחון העצמי ומסוגלות עצמית
 • שיפור מוטוריקה עדינה, תיאום עין יד ותפיסה מרחבית
 • פיתוח יכולת ארגון ותכנון קומפוזיציה

ג' +

ראשון

17:15-18:00

תשלום ראשון בסך  260 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 190 ₪

סה"כ שנתי 1,970 ₪  

קרמיקה

טרום וגן חובה

רביעי

17:00-17:45

תשלום ראשון בסך  260 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 190 ₪

סה"כ שנתי 1,970 ₪  (כולל חומרים)

 • שיפור מוטוריקה גסה ומוטוריקה עדינה

 

 • פיתוח חשיבה יצירתית

 

 • חיזוק הביטחון העצמי ומסוגלות עצמית

 

 

 

 

א' – ג'

רביעי

16:15-17:00

תשלום ראשון בסך  260 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 190 ₪

סה"כ שנתי 1,970 ₪  (כולל חומרים)

ד' +

רביעי

17:45-18:45

תשלום ראשון בסך  260 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 190 ₪

סה"כ שנתי 1,970 ₪  (כולל חומרים)

ציור ורישום

 

גן חובה

שלישי

17:00-17:45

תשלום ראשון בסך  250 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 180 ₪

סה"כ שנתי 1,870 ₪ (לא חומרים)

 • חיזוק הביטחון העצמי ומסוגלות עצמית
 • פיתוח חשיבה יצירתית
 • שיפור מוטוריקה עדינה, תיאום עין יד, ותפיסה מרחבית

א'-ב'

שלישי

16:15-17:00

תשלום ראשון בסך  250 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 180 ₪

סה"כ שנתי 1,870 ₪ (לא חומרים)

ג' +

שלישי

17:45-18:30

תשלום ראשון בסך  250 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 180 ₪

סה"כ שנתי 1,870 ₪ (לא חומרים)

שילוב אומנויות

גן חובה-ג'

חמישי

16:30-17:15

תשלום ראשון בסך  250 ₪ כולל דמי תפעול

ועוד 9 תשלומים שווים של 180 ₪

סה"כ שנתי 1,870 ₪ (לא חומרים)

 • פיתוח חשיבה יצירתית
 • שיפור מוטוריקה עדינה
 • פיתוח יכולת ארגון ותכנון קומפוזיציה
 

 

 

אמנויות מבוגרים

 

שם החוג

אוכלוסייה

יום

שעות

מחיר

חיזוק יכולות

קרמיקה

בשילוב אבניים

מבוגרים

רביעי

19:00-21:00

245 ₪

ללא חומרים

 • עבודה בקבוצות קטנות ובקצב אישי
 • למי שאוהב/ת עבודות יד ואומנות
 • למי שאוהב/ת אתגר ומוכן/ה להתנסות בחוויות חדשות ולגלות בעצמו/ה יכולות חדשות

ציור ורישום

מבוגרים

 

שלישי

19:00-21:00

240 ₪

ללא חומרים

 • התייחסות למושגים מופשטים כמו צבע, צורה, קומפוזיציה, נפח ומקצב
 • התנסות בציור במגוון סגנונות: דיוקן, טבע דומם, נוף, איור ועוד...
 • עבודה תוך התבוננות, פיתוח זיכרון

ציור בוטני

(צבעי מים)

בליפשיץ

מבוגרים

ראשון

10:00-12:00

240 ₪

ללא חומרים

 • התייחסות למושגים מופשטים כמו צבע, צורה, קומפוזיציה, נפח ומקצב
 • התנסות בציור במגוון סגנונות: דיוקן, טבע דומם, נוף, איור ועוד...
 • עבודה תוך התבוננות, פיתוח זיכרון

 

 

 

 

אולפן – מבוגרים

 

רמה

ימים

שעות

עלות חודשית

רמה א'-ב'

שני ורביעי

8:30-10:00

260 ₪

רמה ג'

שני ורביעי

10:30-12:00

260 ₪

אולפן שיח לכתיבה יוצרת

שני ורביעי

12:15-13:45

260 ₪

 

 

 

 

 

חוגי מוסיקה

המרכז למוסיקה פותח את שעריו לעולם מוסיקלי חדש ומרתק. בואו להכיר מקרוב את התחום דרך שיעורים פרטניים וקבוצתיים בכלי נגינה שונים

אין צורך בידע קודם.

המוסיקה ולמידת נגינה מועילים מאד בחיזוק קואורדינציה, התפתחות מוטורית, התפתחות קוגניטיבית, התפתחות חברתית ובין אישית וחיזוק הביטחון העצמי.

מבחינה קוגניטיבית – למידת התווים והמקצבים משפרת את יכולת הזיכרון ומפתחת חשיבה אנליטית הבחנתית.

מבחינה חברתית ובין-אשישת מתחזק הביטחון העצמי והחווית המסוגלות העצמית. בנגנה משותפת לומדים הילדים להיות קשובים אחד לשיני ולנגן בהרמוניה.
המוסיקה היא כלי נהדר לביטוי עצמי. בעזרת המוסיקה ניתן לבטא רגשות ותחושות ולהשתחרר ממתחים.

למודי המוסיקה מומלצים לכל הגילאים –החל מהגיל הרך ועד הגיל השלישי

כלי

גיל

מורה

יום ושעה

חיזוק יכולות

פסנתר

5 ומעלה

אריאלה כהן

בתיאום עם המורה

פיתוח יצירתיות כושר התמדה, שיפור יכולת ריכוז, חיזוק הביטחון העצמי , פיתוח נחישות והתמודדות עם אתגרים

חלילית קבוצתי

 

6-8

8+

אריאלה כהן

בתיאום עם המורה

פיתוח כישורים של עמידה מול קהל

חיזוק כישורים חברתיים וביטחון עצמי

חלילית

פרטנית

5 ומעלה

אריאלה כהן

בתיאום עם הרכזת

פיתוח יצירתיות כושר התמדה ודיוק, שיפור יכולת ריכוז

פיתוח ביטחון עצמי, פיתוח נחישות והתמודדות עם אתגרים

חליל צד

8 ומעלה

אריאלה כהן

בתיאום עם הרכזת

פיתוח יצירתיות כושר התמדה ודיוק

שיפור יכולת ריכוז, פיתוח נחישות והתמודדות עם אתגרים

גיטרה

8 ומעלה

בת אל נאה

בתיאום עם המורה

פיתוח יצירתיות כושר התמדה ודיוק חיזוק הביטחון העצמי

כינור

5 ומעלה

אריאלה כהן

בתיאום עם המורה

פיתוח יצירתיות כושר התמדה ודיוק, שיפור יכולת ריכוז

פיתוח יצירתיות כושר התמדה ודיוק, שיפור יכולת ריכוז

חיזוק הביטחון העצמי, פיתוח נחישות והתמודדות עם אתגרים

צ'לו

7 ומעלה

אריאלה כהן

בתיאום עם המורה

פיתוח יצירתיות כושר התמדה, שיפור יכולת ריכוז

חיזוק הביטחון העצמי, פיתוח נחישות והתמודדות עם אתגרים

פיתוח קול

8 ומעלה

בת אל נאה

בתיאום עם המורה

פיתוח  העמדה נכונה, נשימה ונשיפה נכונות, שימוש נכון בסרעפת ושימוש נכון במיתרי הקול.

 

 

חדש: השנה נפתח את תחום המוזיקה גם למבוגרים, למעוניינים יש ליצור קשר עם אריאלה כהן. 052-3747203

 

מחירי שיעורים  פרטניים:

30  דקות – עלות החודש הראשון 380 ₪ כולל דמי תפעול, ועוד 9 חודשים בסכום של 310 ₪, סה"כ שנתי –3,170 ₪

40 דקות – עלות החודש הראשון 480 ₪ כולל דמי תפעול, ועוד 9 חודשים בסכום של 410 ₪, סה"כ שנתי – 4,170 ₪