אודות המינהל

המינהל הקהילתי – מהות ועקרונות

הרעיון

רעיון המינהל הקהילתי מתבסס על העיקרון של איגום המשאבים התרבותיים, החברתיים והפיזיים ברמה השכונתית במערכת משולבת אחת הרואה את כלל תושבי השכונה כאוכלוסיית היעד שלה. המינהל הקהילתי נועד לעצב, לתאם, לשלב ולהפעיל את התוכניות של כל השירותים ברמה השכונתית, לקבוע את מוקד התערבותם ואת סדרי העדיפויות ביניהם, למען רווחתם של הפרט, המשפחה והקהילה. ייחודו של המינהל הקהילתי הינו, בהיותו עוסק בעת ובעונה אחת הן בעיצוב ובתכנון המדיניות והן באספקת השירותים הבסיסיים לתושבי השכונה. במסגרת המינהל הקהילתי יכולים תושבים פעילים למצוא זירה לפעילותם במערכת ארגונית המאפשרת להם לעצב לתכנן את המדיניות השכונתית, אך גם לכוונה באורח ממשי ובחיי היום יום.

מטרות המינהל הקהילתי

 • שיתוף תושבים
 • חיזוק הדמוקרטיה
 • גיוס משאבים לפיתוח
 • ניצול יעיל של משאבים
 • פיתוח שירותים מקומיים
 • פיתוח מנהיגות אחראית
 • שילוב בפעילויות חינוך, תרבות ורווחה
 • ביזור מינהלי וארגוני
 • הדגשת ייחודה של השכונה

תפקידי המינהל הקהילתי

 • איתור צרכים שכונתיים וייזום תוכניות
 • קשר עם גורמים עירוניים וממלכתיים
 • ייצוג האינטרסים השכונתיים
 • תכנון שכונתי ותיאום בין השירותים
 • הפעלת שירותים מקומיים ופיתוח שירותים חדשים
 • גיוס משאבים
 • תקשורת קהילתית
 • פיתוח קהילתי ודמוקרטיה שכונתית