אודות המינהלחברי הנהלה
חברי ההנהלה
גלית רג'ואן   יו"ר המינהל הקהילתי, נציגת תלפיות-ארנונה
דוא"ל
טלפון054-6660169

 
רמי גולן   נציג שכונת תלפיות-ארנונה:
דוא"ל
טלפון050-6208440

 
יעקב יונה   נציג שכונת תלפיות-ארנונה
דוא"ל
טלפון054-4588704

 
ענת מופקדי   מ"מ יו"ר המינהל ונציגת שכונת בקעה
דוא"ל
טלפון054-5657376

 
מיקול ניצא   נציגת שכונת בקעה
דוא"ל
טלפון 054-4962545

 
רותם רביבי   נציג שכונת בקעה
דוא"ל
טלפון054-6262634

 
אליעזר חזיז   נציג שכונת מקור חיים
דוא"ל
טלפון054-2307006

 
אמסלו לגאס   נציג שיכוני תלפיות
דוא"ל
טלפון050-2308624

 
ירדן הרצברג   נציג שכונת אבו תור
דוא"ל
טלפון054-7806129

 
עופר אהרון   נציג מטעם עיריית ירושלים
דוא"ל
טלפון

 
עדנה דרנל   נציגה מטעם עיריית ירושלים
דוא"ל
טלפון

 
זיוה נוקראי  נציגה מטעם מינהל פנאי בעיריית ירושלים
דוא"ל
טלפון

 
חיימוביץ מירב  מנהלת רובע אורנים
דוא"ל
טלפון02-5456652

 
לאה בלס  נציגת החברה למתנ״סים
דוא"ל
טלפון

 
עדי ברזילי-זקס  מתכננת רובע אורנים
דוא"ל
טלפון