אודות המינהלחבר צוות
מיכל דוד חי  רכזת ספורט וחוגים
דוא"ל
טלפון02-6479004