אודות המינהלחבר צוות
שפירא אילן  רכז ספורט בית לזרוס
דוא"ל
טלפון052-3706396