אודות המינהלחבר צוות
איילה מרקוביץ'  מנהלת תחום נוער
דוא"ל
טלפון054-3989083