אודות המינהלחבר צוות
אלזם ברק  מנהל מרכז קהילתי שנטל קראי, בית לזרוס
דוא"ל
טלפון054-4581839