אודות המינהלצוות המנהל
צוות המינהל
זכית ארונוביץ   מנהלת תפעול
דוא"ל
טלפון02-6479002

 
אילה מרקוביץ   נוער רכזת
דוא"ל
טלפון02-6479002

 
אלי נמש  מדריך צמי"ד
דוא"ל
טלפון02-6479002

 
אלעד גולדנברג   מנהל המינהל
דוא"ל
טלפון02-6479002

 
אריאל סממה  רכזת מוקד קליטה
דוא"ל
טלפון02-6479002

 
אתי כהן   מנהלת משרד
דוא"ל
טלפון02-6479002

 
אתי ניסים  רכזת תחום תרבות ואומנות
דוא"ל
טלפון02-6479002

 
ברוריה נחום   מנהלת משאבי אנוש וכספים
דוא"ל
טלפון02-6479002

 
דיקלה שטיין מלכה   רכזת צהרונים
דוא"ל
טלפון02-6479002

 
הילה פרץ  מנהלת מעון גדעון
דוא"ל
טלפון 02-6479002

 
טובה אוהב עמי   מזכירות
דוא"ל
טלפון 02-6479002

 
יוני ציוני   רב"ק ביטחון
דוא"ל
טלפון02-6479002

 
לאה רגב   רכזת קהילה מטיילת
דוא"ל
טלפון 02-6479002

 
מאיה טפירו   רכזת סנרייז
דוא"ל
טלפון02-6479002

 
מיכל דוד   רכזת חוגים וספורט
דוא"ל
טלפון02-6479002

 
מעיין עומר   עובדת קהילתית
דוא"ל
טלפון02-6479002

 
נופר כהנא   רכזת שכנות טובה
דוא"ל
טלפון02-6479002

 
דוא"ל
טלפון02-6479002

 
עליזה בסון   רכזת מועדון ניצולי שואה
דוא"ל
טלפון02-6479002

 
ענת לוי   רכזת פל"א
דוא"ל
טלפון02-6479002

 
ערן נחום   אב בית
דוא"ל
טלפון 02-6479002

 
רוני גלעד   מתכננת אורבנית
דוא"ל
טלפון02-6479002

 
שולמית ארקיז   מנהלת מעון רבדים
דוא"ל
טלפון02-6479002

 
דוא"ל
טלפון02-6479002

 
תחיה שינפלד   ממונה קורונה
דוא"ל
טלפון02-6479002

 
תמר סער   עובדת קהילתית שיכוני תלפיות
דוא"ל
טלפון02-6479002