תכנון אורבני

רוני גלעד, מתכננת אורבנית, מינהל קהילתי בקעה רבתי

יעוד התפקיד

המתכנן האורבני הינו המשאב המרכזי בתחום התכנון והפיתוח העירוני ברמת הקהילה והוא חבר בצוות המקצועי של המינהל הקהילתי.

תפקיד המתכנן הוא לזהות ולבטא את צרכי הקהילה ולהביאם בפני רשויות התכנון והפיתוח של העיר ובו בזמן להביא את מדיניות התכנון והפיתוח העירונית בפני הקהילה.

המתכנן מגשר בין הקהילה לרשויות התכנון והפיתוח בעיר מתוך הבנת תהליכים אורבניים  וצרכים כלל עירוניים ומתוך רגישות חברתית וקהילתית שמטרתה לשפר את איכות החיים של התושבים.

תחומי העיסוק 

עבודת המתכנן האורבני הקהילתי מתמקדת בתכנון ופיתוח עירוני, פיתוח המרחב הציבורי (מבני ציבור, תנועה ותחבורה, תשתיות פיזיות, שטחים פתוחים), איכות סביבה, רישוי ופיקוח, שיפור פני העיר, תברואה ותשתיות.

תאור תפקיד

 1. גיבוש תכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות על בסיס צרכי העיר והשכונה והעלאתן לאישור הצוות המקצועי.
 2. אחראי על תיאום בכל הנושאים הפיזיים-אורבניים הנוגעים לאזור.
 3. קיום קשר שוטף עם הגורמים המקצועיים בעירייה להכרת העבודה המתוכננת או העתידה להתבצע באזור שבאחריותו, למתן מידע או חוות דעת לפרויקטים מוגדרים.
 4. איסוף, ריכוז וניתוח מידע בכל התחומים שבאחריותו.
 5. אבחון, איתור ומיפוי צרכים עירוניים בקהילות השונות.
 6. מעקב ובקרה על תהליכים אורבניים המתקיימים בשכונה ויידוע המינהל הקהילתי ואגפי העירייה הרלוונטיים באשר למשמעותם.
 7. הקמה, ריכוז וליווי של מסגרות ארגוניות קהילתיות בנושאי התכנון והפיתוח הפיזי.
 8. הצגת מדיניות העירייה וגופים ממסדיים אחרים בפני הנהלת המינהל הקהילתי, הפעילים והתושבים.
 9. שיתוף התושבים בהליכי התכנון והפיתוח וייצוג עמדותיהם ועמדת המינהל הקהילתי בפני הגורמים העירוניים וגופי התכנון.
 10. ייצוג המינהל הקהילתי בועדות עבודה ובועדות היגוי בהקשר לתכניות בעלות משמעויות אורבניות.
 11. דיווח והסברה שוטפים לתושבי השכונה.
 12. ייזום והובלת תכניות ופרויקטים לטובת השכונה ותושביה.
 13. יעוץ ראשוני לתושבים בנושאים אורבניים והפנייתם להמשך תדרוך והתייעצות אל הגורמים הרלוונטיים בעירייה.

 

מקום המושב של המתכנן האורבני-קהילתי הינו במינהל הקהילתי.