אורבני וקיימותהוועדה לאיכות הסביבה
הוועדה לאיכות הסביבה

מטרתה של הוועדה לאיכות הסביבה היא לקדם את היותן של שכונות המנהל שכונות מקיימות וירוקות, בהתאם לחזון התושבים.
הוועדה פועלת בשיתוף עם מוסדות החינוך בשכונות המנהל, כדי לחזק את הקשר עם התושבים סביב נושאים סביבתיים ולהעשיר את הידע הקהילתי בכל הקשור באורח חיים מקיים.שיתופי פעולה הדוקים נוספים מקיימת הוועדה עם הגינות הקהילתיות בשכונות המנהל ועם מיזם הקומפוסט העירוני "מהפח ירוק".
הוועדה פועלת להקמתם של פורומים שכונתיים לכל אחת משש שכונות המנהל שיעסקו בנושא הניקיון.

כיום פועל פורום ניקיון בשכונת בקעה.

לוועדה לאיכות הסביבה שני יושבי ראש משותפים שהם חברי הנהלה במנהל - נעמי לרנר-רוזנברג ועמוס צ'יוידאלי.
כתובת המייל של הוועדה לאיכות הסביבה היא 'Green.Baka@gmail.com'.

אם נושא איכות הסביבה מעניין אתכם - נשמח אם תצטרפו אלינו.

סקר נושאים סביבתיים

סיכום ישיבת הוועדה מתאריך 15.6.14

סיכום ישיבת הוועדה מתאריך 11.5.14

סיכום ישיבת הוועדה מתאריך 29.12.13

סיכום ישיבת הוועדה מתאריך 14.11.13

סיכום ישיבת הוועדה מתאריך 7.7.13


סיכום ישיבת הוועדה מתאריך 3.1.13