בטחון

רכז בטחון קהילתי

יוני ציוני, יליד ירושלים, קצין משטרה בדימוס, החליף את הרב"ק הקודם אריה טופול, נכנס לתפקיד בתאריך 20.11.11 .
"אשמח להיות קשוב ולסייע בכל הקשור למשטרה, לקהילה, כל פניה תיענה ותועבר לגורמים הרלוונטים."

מטרות ותפקידי רכז הבטחון הקהילתי

 • העלאת תחושת הביטחון והבטיחות בקרב התושבים בשכונה:
  טיפול בפניות תושבים באופן שוטף, יצירת קשר עם גורמי בטחון, תשתיות וכל גורם רלוונטי אחר לקידום הביטחון והבטיחות בשכונה, סיוע לצוות המינהל בכל הקשור באבטחה, סדר ציבורי וחירום באירועים קהילתיים, חוגים, פעילויות וכיו"ב (מצ"ב תוכנית עבודה תרבות וחוגים). הדבר כולל סיורים, תכנון, תדרוך, נוכחות באירועים, ישיבות צוות וכיו"ב.

 • העלאת תחושת הביטחון והבטיחות במוסדות החינוך השכונתיים:
  • סיוע לקב"ט האזורי בביקורות, תרגילים, כנסי הדרכה וכיו"ב.,
  • ביצוע ביקורות בהסעות ילדים ותרגילי עירנות למאבטחים, תוך פיקוח על התייצבות, נוכחות ותפקוד.
  • תדרוך בעלי תפקידים במוסדות החינוך בנושאי בטחון וחירום.
  • הדרכות בגני ילדים, בי"ס, מטפלות, מורות, וכו' בנושאי בטחון ובטיחות.

 • קידום מעורבות תושבים בנושאי בטחון ובטיחות במינהל הקהילתי
  • כינוס ועדת ביטחון פנימית מדי חודשיים
  • תיאום מועדי הישיבות עם גורמי משטרה, עירייה וכיו"ב והכנת סדר היום,
  • זימון המשתתפים והכנה לוגיסטית מדי חצי שנה.
  • סיוע ליו"ר הועדה בגיבוש תוכנית העבודה ויישום ההחלטות שהתקבלו
  • הגדלת מספר המשתתפים בנושאי בטחון אחרים - משא"ז:
  • פניה לציבור וגיוס מתנדבים
  • עריכת מבצעי גיוס באירועים קהילתיים, כנסים ועוד

 • מתן שירות בשעת חירום לקהילה
  • הקמת מוקד חירום קהילתי תוך השתתפות של 50 מתנדבים קבועים
  • קשר שוטף עם מתנדבים
  • הכשרות והדרכות שוטפות