ביטחוןהודעות
הודעות

הנחיות התנהגות בעת אזעקה

הנחיות בפישוט לשוני בעברית

הנחיות בפישוט לשוני באנגלית

הנחיות בפישוט לשוני ברוסית

הנחיות בפישוט לשוני בצרפתית

הנחיות בפישוט לשוני בספרדית

הנחיות בפישוט לשוני בערבית

קורס סע"ר - סיוע עזרה ראשונית

 מבוקשים מתנדבים להקמת יחידת חילוץ
להורדת מנחה לתיאום והקמת יחידות חילוץ רשותיות

להורדת פקודת ארגון לקורסי סער ברשויות

להורדת לוז סער ירושלים


יוני ציוני רכז הבטחון 050-9909511


ישיבת ועדת ביטחון


לאחר בדיקה נוספת ותיאומים בין המשתתפים בוועדה נדחה תאריך ועדת ביטחון
ל- 9.3.14 בשעה 18:00,
בבית לזרוס דרך חברון 134.
תושבי בקעה יכולים להעלות נושאי ביטחון דרך רכז הביטחון,
יוני ציוני
[email protected]

נציגים המעוניינים להשתתף ייצרו קשר עם רכז הביטחון במינהל קהילתי בקעה.

להורדת סיכום דיון וועדת ביטחון