ביטחוןתוכניות עבודה
תוכניות עבודה

העלאת תחושת הביטחון והבטיחות בקרב התושבים בשכונת בקעה רבתי

מטרות:

 • שיתוף תושבי השכונות במפגשים ורתימתם ככל שניתן בשיתוף ועשייה.
 • מתן מענה ככל שניתן לפניות תושבי השכונה בנושא הביטחון והבטיחות.
 • סיוע לצוות המינהל בכל הקשור לאבטחה ובטיחות.

תוצאות מצופות:

 • שיתוף מספר רב של תושבים בשותפות לעשייה.
 • העלאת תחושת הביטחון בקרב התושבים.
 • עמידה בנהלים הקיימים ועדכון מעת לעת בנושא סדר ציבורי וחירום, באירועים קהילתיים: חוגים, פעילויות וכד', וזה כולל סיורים, הדרכות ונוכחות באירועים, ישיבות צוות.

גורמים שותפים:

קשר עם גורמי בטחון בעירייה, כיבוי אש, החברה למתנ"סים, וגורמים רלוונטיים נוספים.


העלאת תחושת הביטחון והבטיחות במוסדות החינוך השכונתיים

מטרות:

מתן מענה ככל שניתן בסיוע למוסדות חינוך, מעונות, גנים, בתי ספר וכיו"ב.

גורמים שותפים:

גורמי הביטחון בעירייה, החברה למתנ"סים, וגורמים נוספים פיקוד העורף, כיבוי אש, מד"א.


קידום מעורבות תושבים בנושאי בטחון ובטיחות במינהל קהילתי בקעה רבתי

מטרות:

 • הגדלת גיוס המתנדבים.
 • הגדלת המשתתפים בוועדת הביטחון.

תוצאות מצופות:

 • פניה לציבור לגיוס מתנדבים לשעת חירום בלבד.
 • עריכת מבצעי גיוס באירועים קהילתיים כנסים וכיו"ב.
 • פיתוח תפקודה המקצועי של ועדת ביטחון וכינוס הועדה מעת לעת.
 • סיוע ליו"ר הוועדה בגיבוש תוכנית עבודה ויישום החלטות שהתקבלו.

תקציב:

שימור המתנדבים והכשרות כרוכים בסיוע תקציבי.

גורמים שותפים:

משטרה, עירייה, הנהלת המינהל, תושבי השכונות, יאיר ריס עובד קהילתי.


מתן שירות בשעת חירום לקהילה:

מטרות:

הקמת מוקד חירום קהילתי תוך השתתפות מתנדבים קבועים והשתתפות צוות המינהל.

תוצאות מצופות:

 • מילוי רשימות המתנדבים והזמנתם לפגישות הדרכה
 • הכנת צוות המתנדבים לתרגילי חירום.
 • רכישת ציוד מתבקש.
תקציב:
 • כרוך בסיוע תקציבי.

גורמים שותפים:

גורמי אגף הביטחון של העירייה, חיל פיקוד העורף, מד"א, וכיבוי אש.