דרושיםקו"ח לדוא"ל: baka@matnasim.org.il או בפקס: 02-6718291, טל. 02-6479002