הגיל הרךמשפחתונים
משפחתונים

המשפחתונים הינם מסגרות קטנות של 5-7 ילדים אשר בראשם עומדת אשת חינוך. נשות החינוך עברו כולן הכשרה מקצועית וראויות לנהל מסגרת חינוכית הן מתוקף לימודם והן מאישיותם המכילה והרגישה. חלק מהמשפחתונים מתנהלים בביתה של המטפלת וחלקן מנוהלים בחדרים במתנ"ס אשר הוסבו לצורך זה.
מטרת המשפחתון היא ליצור עבור הילד מסגרת הדומה ככל שניתן לחממה של בית, של משפחה.
המשפחתונים מפוקחים על ידי רכזת גיל הרך של מינהל קהילתי בקעה. הרכזת מבקרת תכופות במסגרות, מלווה וצופה במתרחש. מידי חודש בחודשו המטפלות עוברות הכשרה מקצועית על הרכזת בתחומים שונים ומגוונים אשר משפיעים על חי היום יום של המשפחתון.
במשפחתונים חוג או שניים, לפי בחירת ההורים והמטפלת באסיפת הורים.
האוכל ניתן על ידי המטפלת לאחר שהיא עברה הכשרה וייעוץ.