הגיל הרךצהרונים
צהרונים


הצהרונים הינם מסגרת המשך לגן הבוקר, אשר נועדו לאפשר יום לימודים ארוך לטובת הורים עובדים.
בראש כל צהרון עומדת גננת מוסמכת, אשר עברה הכשרה מקצועית וראויה לנהל מסגרת חינוכית, מתוקף לימודיה ובזכות אישיותה המכילה והרגישה.
הצהרונים מנוהלים ע"י עיריית ירושלים, ומופעלים באמצעות המינהלים הקהילתיים אשר מפקחים ומנחים בעבודה השוטפת.
מטרת הצהרון היא ליצור עבור הילד מסגרת הדומה, ככל הניתן, למסגרת ביתית עם אווירה משפחתית.
הצהרונים מנוהלים ע"י רכזת של המינהל הקהילתי אשר מבקרת תכופות במסגרות ומנחה מבחינה פדגוגית.
מידי חודש עוברים הצוותים הכשרה מקצועית בתחומים שונים ומגוונים התורמים ומשפיעים על המתרחש בצהרונים.
בכל צהרון מתקיים חוג שבועי, הנבחר ע"י רכזת הצהרונים.
ארוחת צהריים חמה ומזינה מסופקת באמצעות חברת קייטרינג שנבחרה ע"י מינהלת ההזנה במשרד החינוך.

אלודי שושנה, רכזת צהרונים.