חינוך בגיל הרךצהרונים
צהרונים

צהרונים

תכנית צהרוני ניצנים מאפשרת הפעלתן של מסגרות חינוכיות עם סיום יום הלימודים.
התוכנית מעניקה מענה איכותי, חווייתי והפגתי המותאם לגיל הילדים ולצרכיהם ההתפתחותיים והרגשיים.
התכנית בפיקוח משרד החינוך, מקנה מסגרת המשך לגני הילדים וכוללת תכנים חינוכיים, חברתיים וערכיים, כמו פעילויות תרבות, למידה והעשרה, חוגים, פעילות הורים וילדים, וזאת בדגש על איכות פדגוגית.

בראש כל צהרון עומדת גננת מוסמכת, אשר עברה הכשרה מקצועית ובעלת הסמכה לנהל מסגרת חינוכית, מתוקף לימודיה ובזכות אישיותה המכילה והרגישה וניסיון ניהולי שלה בעבר. הצהרונים מנוהלים ע"י עיריית ירושלים, ומופעלים באמצעות המינהלים הקהילתיים אשר מפקחים ומנחים בעבודה השוטפת את הצוותים החינוכיים. 
הצהרונים מנוהלים ע"י רכזת של המינהל הקהילתי, אשר מבקרת תכופות במסגרות, מנהלת את הצוותים ומנחה אותם פדגוגית.
מידי חודש עוברים הצוותים הכשרה מקצועית בתחומים שונים ומגוונים התורמים ומשפיעים על המתרחש בצהרונים במסגרת תכנית ניצנים.
כלל העובדים במסגרות הצהרונים משתלמים בהיקף של 25 שעות הכשרה בהתאם למתווה שקבע משרד החינוך באמצעות "החברה למתנ"סים".

מטרת הצהרון היא ליצור עבור הילד מסגרת מקצועית ודומה ככל הניתן, למסגרת ביתית חמה עם אווירה משפחתית.
יחד עם זאת, תכנית ניצנים שמה דגש על תכנון מוקדם ועל ביצוע עקבי של סדר היום בצהרון. ההבנה מבוססת על הדרישה, שתכנון סדר היום בצהרון ייערך מבעוד מועד, כמו גם האחזקה שלו והשמירה עליו מידי יום.
אלה יכולים לקדם אקלים חינוכי המאפשר שגרה נוחה יותר לעשייה, לטיפוח ולשיפור היכולת המקצועית של הצוותים.
סדר היום מאפשר לצוותים לתכנן את מבנה היום בהתאמה לתנאים הייחודיים של מסגרות ניצנים תוך כדי התחשבות מרבית בצרכי התלמידים.
סדר היום מזמן: פתיחה, התכנסות, ארוחה כהזדמנות חינוכית, פעילות מובנית הפגתית או חוג חיצוני, התכנסות לסיכום והערכות לקראת פיזור סוף יום.
בכל צהרון מתקיים חוג שבועי, הנבחר ע"י רכזת הצהרונים ומידי יום מתקיימת ארוחת צהריים חמה ומזינה, מסופקת באמצעות חברת קייטרינג שנבחרה ע"י מינהלת ההזנה במשרד החינוך.
ארוחת הצהריים חשובה להתפתחותו ולתפקודו של הילד ותורמת להקניית הרגלי אכילה נכונים ובריאים.
תפריט הארוחה נקבע על ידי תזונאיות, ואיכות המזון וספקי ההזנה מפוקחים באופן שוטף תוך התייחסות לתלמידים אלרגניים.

רכזת צהרונים, מרינה צ'נקוב [email protected]