קהילה

חזון תחום הקהילה

תחום הקהילה במינהל הקהילתי נשען על 5 עקרונות בסיסיים:

1. ידע – מקצועיות והתבססות על ידע שנצבר בארץ ובעולם בתחומים הלקוחים מעולמות שונים ומגוונים כגון: עבדוה סוציאלית פרטנית וקהילתית, יעוץ ארגוני ופיתוח אסטרטגי, אימון אישי, תכנון וסביבה, מדיניות ציבורית ותקשורת.

2. שקיפות – מקסימום ידע למקסימום אנשים.

3. חדשנות – הבאת המידע העדכני ביותר ובניית מודלים מתקדמים עבור תושבי השכונות.

4. שותפות – ייצור מספר מקסימלי של שותפויות איכותיות עם תושבים, קהילות, ארגונים, מוסדות חינוך ובעלי עסקים.

5. ראיית השלם – הבנה כוללת של צרכי השכונות והעיר והתאמת שירותים על פי ראייה זו.

מטרות הליבה של תחום העבודה הקהילתית

1. הכרות מקסימלית עם תושבים, ארגוניםף עמותות, מוסדות חינוך, קהילות – תוך השקעת  משאבי הארגון לכל
    דורש ומתן מענה לצרכי התושבים העולים מהכירות זו.

2. בניית תשתית ארגנית וקהילתית שיהוו חוליות מקשרות בין הגורמים השונים בקהילה ובין קהילות שונות.

3. שיפור ופיתוח תחום הקהילה במינהל הקהילתי תוך גיוס משאבים והקצאתם עבור תושבי השכונות.

4. איגום הממשקים הנוגעים בתושבי השכונות, הקצאת מדאבים וידע עבורם, וחיבורם לכדי יחידה מתואמת אחת
   לרווחת תושבי השכונות.  

נדב בן שושן, עובד קהילתי

אלבז סימה עובדת שכונתית