קהילהגיל הזהב
גיל הזהב

חדש במינהל הקהילתי - מועדון הגיל השלישי, 

רכזת: חדווה כחלון  gmail.com@baka.zamid