שכונותאבו תורפרוייקט שכנות טובה
תרומה לפרוייקט שכנות טובה

קמפיין גיוס המונים עבור פרוייקט קרוב ללבי.

בבקשה לשקול להצטרף למאמץ לבנות קבוצת כדורגל יהודי-ערבי באבו תור כחלק מפרוייקט דו קיום.

תודה מקרב לב.

Crowdfunding campaign for this project to expand the Jewish-Arab soccer program in Abu Tor as part of a comprehensive effort to create a peaceful caring community.

Please read about it and consider support.

Thanks.