שכונותבקעההסדר חנייה
הסדר חנייה בשכונת בקעה
בהמשך לכנס התושבים בנושא הסדרת חנייה בבקעה שהתקיים בתאריך 5.11.12,
עובדו ההצעות שהועלו על ידי המשתתפים בעזרת ראשי הקבוצות והצוות המקצועי.
מניתוח מעמיק של המשובים והפרוטוקולים של ששת קבוצות העבודה שיצאו לדרך בכנס,
עלה צורך אקוטי במציאת פתרון עבור 3 מתוכן.

בחודשים האחרונים התקיימו מפגשים נוספים של הקבוצות הבאות:

קבוצה מספר 1:

תושבים וסוחרים מדרך בית לחם התכנסו בתאריך 6.1.13 לסיכום וגיבוש העמדה.
מבקשים הסדר חנייה (מפורט בפרוטוקול).

קבוצה מספר 5:

תושבי רחובות: הרכבת, שמשון, אהוד, ברק יפתח, יעל, עתניאל, יאיר, אפריים.
התכנסו בתאריך 15.1.13 לסיכום וגיבוש העמדה,

לא הגיעו להסכמה ועל כן לא יוחל הסדר חנייה (מפורט בפרוטוקול).

קבוצה מספר 6:

תושבי רחובות: רבקה, בן יפונה, ליפשיץ, פרץ, חלץ, ציפורה, קיבוץ גלויות, גד.

התכנסו בתאריך 29.1.13 לסיכום וגיבוש העמדה,
מבקשים הסדר חנייה (מפורט בפרוטוקול).

קבוצות מספר 3+4:

תושבי רחובות יהודה, לוי, ראובן, מנשה, בועז, זבולון, אפרים,​ יוכבד, שמעון, זרובבל, גדעון, יששכר, צדקיהו, דן, נפתלי, אשר, בן עזאי,  דרך בית לחם (בין יהודה לגדעון).

 התכנסו בתאריך 21.4 לסיכום וגיבוש עמדה.

לא הגיעו להסכמה, ועל כן לא יוחל הסדר חנייה (מפורט בפרוטוקול).