שכונותבקעההסדר חנייהמילון מונחים
מילון מונחים

חניה מוסדרת

נעשית ברחוב בו ידועה מצוקת חניה בעקבות עומס ברכבים פרטיים. הסדר זה בא על מנת לווסת את העומס ע"י גביית תשלום עבור חניה והגבלת שעות חניה, תוך חלוקת תווי חניה לתושבי האזור / השכונה.
 

תו חניה אזורי

מאפשר להחנות את רכב התושב נושא התו ללא תשלוםבתחום חניה מוסדרת (כחול לבן) ובהתאם להוראות התמרורים במקום.

מערכת חניה בתשלום 

חניית הרחוב חשובה להתפתחות הכלכלית של העיר. חניית רחוב נדרשת לצורך פריקת ואיסוף סחורה, זמינות לאוכלוסיות בעלות נגישות נמוכה וחניות קצרות. ללא חניית רחוב ייפגע המסחר ותושבים ומבקרים לא יוכלו לקבל שירותים להם הם נזקקים בהעדר גישה נוחה.
מצד שני, חניית הרחוב מתחרה על השימוש בכביש וככל שתורחב כך יצומצם השטח הפנוי לתנועה וכתוצאה מכך יגדל עומס התנועה. לפיכך יש לוודא שהתשלום הוגן למשתמש ותהיה אכיפה לנושא.
 

אכיפת חניה

 היא השם שניתן לאכיפה האזרחית של חניה הפועלת בשם העירייה. חלק מעבירות חניה יכולות להיאכף על ידי המשטרה בקנסות.

דו"ח חניה 

 הודעה על תשלום קנס בגין עבירת חניה. חניית רכב במקום אסור היא עבירה עליה נקבע קנס והודעת הקנס היא דו"ח החניה.
דו"ח חניה ניתן על ידי פקח עירייה או על ידי שוטר.
 

גלישת חניה

כאשר הוכרז רחוב מסוים עם הסדר חניה בתשלום ישנה נטייה טבעית לנהג הרכב לחפש מקום חניה ברחובות סמוכים שאינם במסגרת הסדר חניה וכך נוצר מצב של גלישה ויצירת עומס על רחובות
סמוכים.
 

על הסדר החנייה

שכונת בקעה עוברת לאחרונה התחדשות ופיתוח אורבני, ובהתאם לכך קיימת תנופה מסחרית בעיקר לאורך רחוב דרך בית לחם.
האגף לשירותי חנייה בעיריית ירושלים, הכין תוכנית לחנייה מוסדרת (מוצעת) לחלקה הצפוני של השכונה (בקעה ההסטורית). 
תחום תוכנית החנייה המוסדרת המוצעת נמצא במסגרת הרחובות: 
מרים החשמונאית, דרך בית לחם, הרכבת, יהודה ודרך חברון. 
המינהל הקהילתי, מבקש ליצור תהליך שבו יושמעו קולות התושבים, ויימצא פתרון מוסכם על התושבים ועל העירייה בנושא הסדרת החנייה בשכונה, בין היתר על ידי קיום כנס חנייה ומפגשים מקומיים ומיפוי רחובות מושפעים (הרכבת, יאיר, יעל יפתח ועוד).