שכונותבקעהתוכנית אב
תוכנית אב מאושרת
תכנית האב לשכונת בקעה מתווה את עקרונות הפיתוח העתידיים לשכונה, תוך התייחסות למערך התחבורה, המרחב הציבורי, השטחים הפתוחים ומבני הציבור.
בתכנית מוגדרים המרקמים ההיסטוריים הראויים לשימור לעומת אזורים הניתנים לעיבוי ולהתחדשות עירונית.
התכנית הינה מסמך מדיניות שאיננו סטטוטורי, ומשמשת ככלי עזר לתושבים, יזמים ומוסדות התכנון בבחינת תכניות נקודתיות, היתרי בניה ויוזמויות שונות במרחב.
לשימושכם, מצורפים מסמכי התכנית.