שכונותשיכוני תלפיות
שכונת שיכוני תלפיות

שכונת שיכוני תלפיות שוכנת בגבולה הדרום-מזרחי של העיר. בשנות ה-50 התפתחה בתלפיות ´מעברת תלפיות´, שנועדה לספק דיור זמני לעולים שהגיעו בגל העלייה הגדול שלאחר קום המדינה. במעברה זו התגוררו כשמונת אלפים עולים בצפיפות נוראה ובתנאים קשים.
במשך שנים ארוכות נבנו עבור העולים שיכונים, שנפרשו בין דרך חברון לדרך בית לחם. שיכונים אלו קיימים עד היום, וחלקם שותף בפרויקט שיקום שכונות, המאפשר את הגדלת הדירות הקטנות ואת שיפור חזותן.


השכונה מונה כיום כ- 3,268 תושבים המהווים פחות מאחוז אחד מהעיר ירושלים בכללותה. ברמה הכוללת שיעור העולים בשכונה הינו גבוה: 7.8% מתושבי השכונה הינם עולים מאתיופיה, הרוב המוחלט של תושבי השכונה הם יוצאי צפון אפריקה ואסיה.

יגור אפרת, עובדת סוציאלית קהילתית שיכוני תלפיות.

עוד...
כתבות
העלייה מאתיופיה - בין ירושלים של זהב לשיכונים
העולים היוצאים ממרכזי הקליטה מתרכזים בשכונות משלהם, בדרך כלל חלשות ומדכדכות. יש מי שרואים בכך מכשול בדרך להשתלבותם בחברה הישראלית.

להורדת קובץ הכתבה