שכונותתלפיות ארנונהתהליך קהילתי מקדים תוכנית אב
תהליך קהילתי מקדים תוכנית אב

תהליך קהילתי מקדים תוכנית אב, תלפיות - ארנונה 2014


בהמשך לתהליך קהילתי ארוך שהחל עם הבחירות להנהלת המינהליים הקהילתיים – ולאחר מספר כנסים בהם עלה בבירור הצורך בקיום סדר יום שכונתי סביב הצרכים האורבניים הדחופים (הקצאות ובניית מבני ציבור, פיתוח פארקים וגינות וכו..) נוצרה מציאות ייחודית בה תושבי תלפיות - ארנונה הם אלו אשר מבקשים לקיים בשכונה תכנית האב (תכנון מפורט אשר "מסדר" את השכונה בהתאם לצרכיה הצפויים ב-20 השנים הבאות).

לאור הניסיון הרב שנצבר סביב העבודה על תכנית אב בקעה בארבע השנים האחרונות, וכלמידה מתהליכים נוספים בעיר ירושלים - אנו מציעים תכנית פיילוט עירונית שמטרתה – הכנה וגיבוש השכונה לתהליך תכנית האב.

הרעיון הוצג בפני המתכנן האורבני של מינהל קהילתי בקעה רבתי אדריכל אייל בן שושן, בפני מתכנן רובע אורנים שי אדרעי ובפני שירה אבני רכזת המרכיב החברתי בתכנון במינהל קהילה בעיריית י-ם שהביעו הסכמה עקרונית ללוות מקצועית את התהליך - ברגע שיינתן לו אישור על ידי הגורמים הרלוונטיים.

הנחת היסוד - תהליכים קהילתיים דורשים זמן רב, וכאשר לא ניתן זמן מקדים לתושבים להתכונן, נוצרים פערים מהותיים בין התקדמות התהליכים הקהילתיים לבין התקדמות תהליכים תכנוניים, אשר בשלבים מאוחרים יותר גורמים לתושבים להפעיל את נשק ה"התנגדות" שוב ושוב, בשל היותו הכלי היחידי שנותר בידיהם להביע את דעתם.
התוכנית המוצעת כוללת מתן הכשרה וידע מקצועי לתושבים, תוך כדי גיבוש חזון שכונתי וקבוצת תושבים שתהווה את וועדת ליווי והיגוי השכונתי לתוכנית, בהובלת נציגות השכונה בהנהלת המינהל הקהילתי, נעמי אלטרץ, נעמי לרנר-רוזנברג וגלית רג'ואן. ליווי מקצועי לתוכנית - המרכז הבינ-תרבותי בירושלים.

פירוט השלבים:
  1. הקמת ועדת היגוי שתורכב מנציגי התושבים שמעוניינים לשמש ראשי הפורומים ותתי ועדות.
  2. ניסוח חזון שכונתי כולל שמתווה את תוכנית האב.
  3. קיום סדרת מפגשים ע"פ נושאים שיקבעו על ידי התושבים והצוות המקצועי וינסחו כיוונים
ראשוניים לצוות התכנון של התוכנית (לדוגמא: שימור, בינוי ומגורים, תנועה וחניה,
מסחר, אקולוגיה, נגישות, מבני ציבור ועוד..).
התוצר: מסמך שיתווה קווים מנחים לצוות התכנון שיחל את עבודתו לקראת אמצע שנת 2014.

על מנת לאפשר לתהליך זה לקרום עור וגידים:
1. גיבוש הסכמה על אופן התהליך והשלבים שצויינו לעיל.
2. התגייסות של תושבי השכונה, על אזוריה השונים , ונציגי אוכלוסיות שונות בשכונה -
ומחוייבות לתהליך.
3. גיוס אנשי מקצוע לתהליך וניסוח מסמך עמדה מסודר ומוסכם שיהווה תנאי לחוזה העבודה
עם צוות התכנון מטעם עיריית ירושלים.